زمین – به زمین نشستن همراه ایرانی تلگرام

زمین – به زمین نشستن: همراه ایرانی تلگرام مکالمه ایرانی اینترنت تلگرام ک استفاده اینترنت

گت بلاگز اخبار اجتماعی کار و بار این جماعت سکه شد!

جای چندرغاز حق الزحمه اش/ سکه بینی در تغار کارمند/ موش مرده می گرفتش بیش از این/ گشته زرافه شکار کارمند…

کار و بار این جماعت سکه شد!

کار و بار این جماعت سکه شد!

عبارات مهم : زرافه

جای چندرغاز حق الزحمه اش/ سکه بینی در تغار کارمند/ موش مرده می گرفتش بیش از این/ گشته زرافه شکار کارمند…

کار و بار این جماعت سکه شد!

به بهانه پیشنهاد پرداخت حقوق کارمندان دولت با سکه

سکه گشته کار و بار کارمند

خوش به حال سرنوشت کارمند

جای چندرغاز حق الزحمه اش/ سکه بینی در تغار کارمند/ موش مرده می گرفتش بیش از این/ گشته زرافه شکار کارمند…

دور گردون را ببین٬ گردش کند

بر مراد و بر مدار کارمند!

سکه یک رویای نافرجام بود

گشته حالا اعتبار کارمند

کار و بار این جماعت سکه شد!

اتفاق تازه ای رخ داده در

کلهم ایل و تبار کارمند

جای چندرغاز حق الزحمه اش

سکه بینی در تغار کارمند

جای چندرغاز حق الزحمه اش/ سکه بینی در تغار کارمند/ موش مرده می گرفتش بیش از این/ گشته زرافه شکار کارمند…

موش مرده می گرفتش بیش از این

گشته زرافه شکار کارمند

سفره نان و پنیر و سبزی اش

کار و بار این جماعت سکه شد!

پر شود از خاویار کارمند

در مصاف معضلات رنگ رنگ

سرفراز اسفندیار کارمند

زیر لب می گفت رند خسته ای:

«بنده بدبینم به کار کارمند

می شود این قصه علت تا که باز

یک نفر گردد سوار کارمند

با تمام وعده های سکه ای

یا که نه حتی دلار کارمند

کم نخواهد شد به قدر ارزنی

از غم و درد و فشار کارمند»

خبرآنلاین /مجید مرسلی

واژه های کلیدی: زرافه | کارمند | کارمند | حقوق کارمند | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz