زمین – به زمین نشستن همراه ایرانی تلگرام

زمین – به زمین نشستن: همراه ایرانی تلگرام مکالمه ایرانی اینترنت تلگرام ک استفاده اینترنت

گت بلاگز اخبار پزشکی کار در شیفت شب خطر ابتلای زنان به سرطان های مرسوم را زیاد کردن می دهد

نتایج یک متاآنالیز نشان می دهد زنانی که در شیفت شب کار می کنند، بیش از دیگران در معرض مبتلا شدن به سرطان های سینه، پوست و دستگاه گوارش هستند. 

کار در شیفت شب خطر ابتلای زنان به سرطان های مرسوم را زیاد کردن می دهد

کار در شیفت شب خطر ابتلای زنان به سرطان های مرسوم را زیاد کردن می دهد

عبارات مهم : محققان

نتایج یک متاآنالیز نشان می دهد زنانی که در شیفت شب کار می کنند، بیش از دیگران در معرض مبتلا شدن به سرطان های سینه، پوست و دستگاه گوارش هستند.

به گزارش ایرنا از پایگاه اینترنتی یورک الرت، محققان مرکز پزشکی دانشگاه سیچوان در چین در این متاآنالیز ارتباط میان کار طولانی مدت در شیفت شب را با خطر مبتلا شدن به سرطان های متفاوت بررسی کردند.

کار در شیفت شب خطر ابتلای زنان به سرطان های مرسوم را زیاد کردن می دهد

روش تحقیق فراتحلیل یا متاآنالیز به ترکیب داده ها و نتیجه های به دست آمده از یک مرور سیستماتیک با بهره گیری از روش های آماری اطلاق می شود.

محققان این متاآنالیز را با استفاده از داده های 61 مقاله در زمینه 114 هزار و 628 مورد سرطان و 3 میلیون و 909 هزار و 152 نفر از آمریکای شمالی، اروپا، استرالیا و آسیا انجام دادند.

نتایج یک متاآنالیز نشان می دهد زنانی که در شیفت شب کار می کنند، بیش از دیگران در معرض مبتلا شدن به سرطان های سینه، پوست و دستگاه گوارش هستند. 

این مقاله ها مشمول بر 26 مطالعه کوهورت، 24 مطالعه مورد- شاهدی و 11 مطالعه مورد- شاهدی لانه بود.

محققان این مطالعات را جهت کشف ارتباط میان کار طولانی مدت در شیفت شب و خطر مبتلا شدن به 11 نوع سرطان آنالیز کردند.

همچنین در یک آنالیز دیگر، کار طولانی مدت در شیف شب و خطر مبتلا شدن به شش نوع سرطان در میان به طور خاص زنان پرستاران بررسی قرار گرفت.

کار در شیفت شب خطر ابتلای زنان به سرطان های مرسوم را زیاد کردن می دهد

نتایج تحقیق نشان داد زنانی که مدت وقت زیادی در شیفت های شب کار می کردند، با زیاد کردن 19 درصدی خطر مبتلا شدن به سرطان روبرو بودند.

محققان همچنین با آنالیز انواع خاص سرطان متوجه شدند که خطر مبتلا شدن به سه سرطان پوست، سینه و دستگاه گوارش در زنانی که مدت وقت زیادی در شیفت های شب کار می کردند، در قیاس با زنانی که مدت وقت زیادی در شیفت شب کار نمی کردند، به ترتیب 41، 32 و 18 درصد زیاد کردن داشت.

نتایج یک متاآنالیز نشان می دهد زنانی که در شیفت شب کار می کنند، بیش از دیگران در معرض مبتلا شدن به سرطان های سینه، پوست و دستگاه گوارش هستند. 

با این حال، محققان بعد از طبقه بندی افراد مورد مطالعه بر اساس محل زندگی آنها متوجه شدند که زیاد کردن خطر مبتلا شدن به سرطان سینه تنها در زنانی یافت شد که در آمریکای شمالی و اروپا در شیفت های شب کار می کردند.

آنها می گویند علت این عنوان احتمالا این است که زنان این مناطق سطوح هورمون جنسی بالاتری دارند که با سرطان های مرتبط با هورمون مانند سرطان سینه ارتباط دارد.

کار در شیفت شب خطر ابتلای زنان به سرطان های مرسوم را زیاد کردن می دهد

همچنین آنالیزی که تنها در میان پرستاران زن انجام شد، نشان داد که خطر مبتلا شدن به سه سرطان سینه، دستگاه گوارش و ریه در میان پرستارانی که در شیفت شب کار می کردند، در قیاس با پرستارانی که در شیفت های شب کار نمی کردند به ترتیب 58، 35 و 28 درصد زیاد بود.

این متاآنالیز همچنین نشان داد که در میان تمام شغل های مورد بررسی، پرستارانی که در شیفت شب کار می کردند با بیشترین خطر مبتلا شدن به سرطان سینه روبرو بودند.

از سوی دیگر، محققان با انجام یک متاآنالیز دوز تصویر العمل در مطالعات سرطان سینه، متوجه شدند که خطر مبتلا شدن به سرطان سینه با هر 5 سال کار در شیفت شب، 3.3 درصد زیاد کردن می یافت.

نتایج این مطالعه موید ضرورت تهیه برنامه هایی جهت حفظ سلامت زنانی است که مدت وقت زیادی در شیفت شب کار می کنند.

محققان کار در شیفت شب را به عنوان یک عامل خطرآفرین مبتلا شدن به سرطان های مرسوم در میان زنان عنوان کردند و گفتند: نتیجه های این مطالعه می تواند به ایجاد و پیاده سازی تدابیری جهت محافظت از زنانی که در شیفت های شب کار می کنند، کمک کند. همچنین این نتیجه های نشان می دهند افرادی که مدت وقت زیادی در شیفت های شب کار می کنند باید تحت معاینات منظم فیزیکی و غربالگری سرطان قرار گیرند.

نتایج این مطالعه در مجله Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention انتشار یافته است.

واژه های کلیدی: محققان | مطالعه | مبتلا شدن | سرطان سینه | سرطان پوست | سرطان پوست | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz